Yrityselämän mentaalivalmennus

Vapauta potentiaalisi!

Mentaalivalmennus on tehokas menetelmä, joka auttaa sinua ja henkilöstöäsi menemään eteenpäin ja päästämään irti rajoittavista uskomuksista ja ajatusmalleista.

Näin voit saavuttaa tavoitteesi ja luoda positiivisen, vakuuttavan ja innostavan yritysympäristön liiketoiminnallesi.

Mentaalivalmennus – Henkilökohtaiset tapaamiset vastaanotollani tai Zoomin kautta.

Soita +358 (0)40 725 2007 tai lähetä sähköpostia: info@futuremind.fi

Tue työntekijöittesi hyvinvointia

Yritykset, jotka ovat hyödyntäneet mentaalivalmennusta työpaikoillaan, ovat huomanneet, että työntekijät voivat paremmin, työyhteisössä ollaan tyytyväisempiä ja yhteistyökykyisiä. Sadulla on asiantuntemusta monenlaisista yritysympäristöistä ja myös sinun työpaikkasi voi hyötyä mentaalivalmennuksesta. Ota yhteyttä Satuun keskustellaksesi parhaista vaihtoehdoista yrityksellesi.

Potentiaalimme vapauttaminen

Joskus tarvitaan vain yksinkertainen näkökulman muutos positiivisen ja kestävän muutoksen aikaansaamiseksi. Suurin voima, joka meillä on, on mielemme voima. Juuri mielessämme pyörivät ajatukset luovat todellisuuden, jossa elämme. Ne muokkaavat tapaa, jolla olemme vuorovaikutuksessa toisiimme, tiimiimme, asiakkaisiimme ja ympäröivään maailmaan. Jos ajatuksemme ovat myönteisiä ja menestyksekkäitä, niin on myös todellisuutemme. Opettelemalla työkaluja, joilla voimme avata potentiaaliamme, voimme luoda voimakkaita muutoksia itsessämme ja organisaatiossamme.

Sukellamme tapaamiskerroillamme siihen, miten omat ajatuksemme vaikuttavat työhömme, tiimiimme ja jokapäiväiseen elämäämme. Opimme muuttamaan ajatusmallejamme, uskomuksiamme ja tapojamme. Annan tehokkaita työkaluja ja tekniikoita positiivisten ajattelutapojen ja luovien ongelmanratkaisutaitojen kehittämiseen.

Menestyäksesi sinun on oltava sydämesi yrityksessä ja yrityksesi sydämessä.

Mentaalivalmennuksen hyödyt työpaikalla

Stressin ja ahdistuksen väheneminen – Stressi on kallista! Stressi on yksi yleisimmistä työntekijöiden poissaolojen syistä ja stressiin liittyvien poissaolojen määrä on lisääntyyt. Mentaalivalmennuksen on osoitettu olevan erittäin tehokas tapa saada aikaan myönteisiä ja hyödyllisiä muutoksia yksilön kannalta. On osoitettu, että mentaalivalmennus laskee henkilön stressitasoja jopa 45,5 %! Tämä vaikuttaa myönteisesti yksilöön, hänen tiimiinsä JA yritykseen.

Työnantajat, jotka ovat ymmärtäneet stressin vaikutuksen tuottavuuteen, ovat alkaneet toteuttaa innovatiivisia toimenpiteitä stressaantuneiden työntekijöiden avuksi. Nämä organisaatiot ovat tarjonneet henkilöstölleen esimerkiksi mindfulness-koulutusta, joogaa, mentaalivalmennusta, meditaatiota ja stressinhallintakursseja. Tuloksena on ollut kroonisesta työstressistä raportoivien työntekijöiden määrän puolittuminen ja huomattavasti alhaisempi vaihtuvuus eli työntekijöiden sitoutuneisuuden lisääntyminen.

Paranna päätöksentekoa – Jotkut päätökset ovat todella vaikeita. Niihin liittyy taloudellisia investointeja, ja ne vievät aikaa sekä monia muita resursseja. Kuten tiedät, joskus on kuitenkin tehtävä niitä vaikeitakin päätöksiä.

Päätöksiä esimerkiksi yritystoiminnassa tehdessään jokainen pyrkii parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen eli oikeisiin päätöksiin juuri sillä hetkellä. Päätöksentekoon kuuluu tietojen keräämistä, kaikkien näkemysten huomioon ottamista ja mahdollisesti asiantuntija-avun käyttämistä. Monet asiat vaikuttavat päätöksentekoon ja joskus voi tuntua, että informaation ja erilaisten näkökulmien määrä suorastaan hukuttaa alleen.

Mentaalivalmennus auttaa sinua rentoutumaan ja käsittelemään mielessäsi pyöriviä ja mieltäsi painavia asioita, saamaan ne järjestykseen. Mentaalivalmennus auttaa myös uniongelmiin. Teet parempia päätöksiä, kun olet levännyt hyvin.

Rakenna itseluottamustasi – Kun itseluottamuksesi lisääntyy, voit saavuttaa enemmän. Saatat olla hermostunut puhuessasi vaikkapa esimiehellesi, jos näkemystesi ilmaiseminen on sinulle vaikeaa. Ehkä et luota itseesi, osaamiseesi ja vahvuuksiisi. Mentaalivalmennuksen myötä itseluottamus ja itsetunto kasvavat sisälläsi.

Aseta tavoitteesi – Tavoitteiden asettamisessa on kyse siitä, että tiedät, mitä haluat. Kyse on suunnan ottamisesta ja strategiasta, jolla pääset oikeaan suuntaan. Kun olet asettanut selkeästi tavoitteesi, voit seurata ja mitata niiden toteutumista helpommin.

Luovuuden lisääminen – Kun ihmiset ovat rentoutuneita, he pystyvät kehittämään luovuuttaan. Luovuutta pidetään yhtenä nykypäivän ja tulevaisuuden organisaatioiden tärkeimmistä ominaisuuksista.

Jos luovuus on tärkeää työssäsi, mentaalivalmennus auttaa sinua näkemään tien eteenpäin.

Asiakaspalvelu ja mieliala – Kuinka tärkeää asiakaspalvelu on yrityksellesi? Kun työntekijöille on tarjottu mentaalivalmennusta, on huomattu, että työntekijät ovat onnellisempia, heillä on vähemmän stressiä ja ahdistusta. Näiden positiivisten hyötyjen ansiosta työntekijät pystyvät tarjoamaan parempaa asiakaspalvelua ja työskentelemään paremmin tiimiensä kanssa. Se parantaa ongelmanratkaisutaitoja ja edistää konfliktien tervettä ratkaisemista.

Johtamistaitojen parantaminen ja itseluottamuksen lisääminen – Itseluottamuksen lisääntyminen auttaa sinua kehittämään itseäsi myös esimiehenä tai johtajana. Mentaalivalmennus vahvistaa kokemustasi omasta arvostasi, auttaa näkemään itsesi sekä työsi merkityksellisyyden ja vahvistaa siten itseluottamustasi työssäsi.

Välttely – Monien ihmisten vaistomainen reaktio stressiin tai pelkoon on välttely. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi puhelinsoiton huomiotta jättämistä, projektin lykkäämistä tai työtovereiden välttelyä. Mentaalivalmennus auttaa työntekijöitä voittamaan stressin ja taustalla olevat pelot, jotka saattavat rajoittaa heitä työpaikalla.

Lopeta viivyttely ja asioiden lykkääminen eteenpäin – Monet ihmiset sanovat ja kokevat, ettei heillä ole tarpeeksi aikaa, mutta joskus tämä johtuu kuitenkin viivyttelystä. Jos sinulla on töissä projekti kesken, aikataulu saattaa pettää juuri viivyttelyn vuoksi. Viivyttely saa meidät tuntemaan olomme ahdistuneeksi ja turhautuneeksi. Jos sinulla on siis vaikeuksia löytää riittävästi aikaa, johtuuko se vitkuttelun kehään juuttumisesta? Asioiden lykkääminen johtuu usein siitä, että törmäät esteeseen. Ehkä et saa jotakin selville. Joten murehdit. Mitä enemmän mietit ja murehdit, sitä enemmän vältät tekemästä sitä, minkä tiedät, että sinun pitäisi tehdä. Jos tarvitset apua päästääksesi pois tästä rutiinista, mentaalivalmennus voi auttaa.

Julkinen puhuminen – Mentaalivalmennus antaa työntekijöille enemmän itseluottamusta julkiseen puhumiseen. Kun työntekijöiden luottamus puhumiseen lisääntyy, he myös todennäköisemmin puhuvat sekä jakavat arvokkaita ajatuksiaan ja ideoitaan esimerkiksi kokouksissa.

Parempi keskittymiskyky ja muisti – Mentaalivalmennus auttaa parantamaan muistia. Kun työntekijällä on parempi muisti, asiakkaat saattavat pitää häntä pätevämpänä ja avuliaampana. Työtoverit ja esimiehet voivat pitää häntä järjestelmällisempänä, läsnä olevana ja yritykselle omistautuneempana. Lisääntynyt keskittyminen johtaa siihen, että tehtävät saadaan valmiiksi ajoissa ja virheet vähenevät.

Kommunikoi, puhu – Hyvä viestintä on kaikkien organisaatioiden toiminnan ytimessä. Viestinnän kautta yrityksen tehtävä ja tavoitteet selkiytetään. Hyvä viestintä ja vuorovaikutus on kaikkien vastuulla liiketoiminnassa, eli siitä ovat yhtä lailla vastuussa johtajat, esimiehet kuin työntekijätkin.

Jos kärsit sosiaalisesta ahdistuksesta, se voi vaikuttaa vuorovaikutustaitoihisi. Sosiaalinen ahdistuneisuus voi johtaa siihen, että tunnet olosi kiusalliseksi työtovereiden kanssa tai et edes ota kontaktia heihin. Et tiedä, mitä sanoa tai mitä tehdä. Sinua nolottaa.

Jos tiimityöskentely on tärkeä osa yrityksesi menestystä, on tärkeää löytää keinoja sosiaalisen ahdistuksen torjumiseen ja paremman viestinnän opetteluun. Myös muut viestintämuodot, kuten lomakkeiden täyttäminen, sähköpostin lähettäminen ja raporttien kirjoittaminen, voivat aiheuttaa sinulle huolta.

Jos tunnistat itselläsi viestinnän ja vuorovaikutuksen ongelmia, mentaalivalmennus voi auttaa sinua.

Yleinen hyvinvointi – Mentaalivalmennus tukee yleistä hyvinvointia käsittelemällä stressiä, ahdistusta, pelkoja, itsetunto-ongelmia ja jännitystä. Mentaalivalmennus myös tukee muutoksessa kohti terveellisempää elämää, kuten liikunta, terveellinen ruokavalio, jooga, hengitysharjoitukset ja rentoutusharjoitukset voivat olla osana jokapäiväistä elämää.

Työskentelen johtajien, esimiesten ja työntekijöiden kanssa antaakseni heille mahdollisuuden olla paras versio itsestään. Sen lisäksi, että työskentelen johtajien, esimiesten sekä työntekijöiden kanssa henkilökohtaisesti omalla vastaanotollani, teen myös yritysmentaalivalmennuksia edistyksellisille, eteenpäin suuntautuville organisaatioille. Yritykset voivat tarjota mentaalivalmennusta työntekijöilleen yrityksen etuna. Valmennukset voidaan toteuttaa myös verkossa, esimerkiksi Zoomin välityksellä.

Kun omistaudut uudelle työelämällesi, näet asiat uudesta, myönteisestä näkökulmasta. Tämä uusi näkökulma antaa sinulle mahdollisuuden tarkastella samoja vanhoja tilanteita uudella tavalla. Voit ylittää kaiken sen, mikä aiemmin esti sinua viemästä uraasi ja elämääsi eteenpäin.

Menestyvät ihmiset unelmoivat suuria unelmia, mutta aloittavat usein pienestä.

Mentaalivalmennuksen tapaamiset räätälöidään sinua ja yksilöllistä tavoitettasi tai tarkoitustasi varten. Se auttaa sinua muuttamaan asioita, jotka haluat muuttaa. Ratkaisukeskeinen mentaalivalmennus auttaa sinua keskittymään ja pysymään oikealla tiellä, jotta pääset eteenpäin itsellesi asettamiesi tavoitteiden kanssa.

Mentaalivalmennusprosessi alkaa tilanneanalyysillä, jossa selvitetään, mikä on tämänhetkinen tilanne. Siihen pohjautuen tehdään selkeä tavoite, jota kohti lähdetään kulkemaan. Jotta tavoitteeseen päästään, se pitää konkretisoida suunnitelmalla. Kun suunnitelma on valmis, sitä lähdetään toteuttamaan ja toteutuksen jälkeen seurataan, kuinka toteutus on toiminut.

Vuosien päästä tulet pettymään enemmän niihin asioihin, joita et tehnyt, kuin niihin asioihin, joita teit, joten aloita nyt tutkiminen, tavoitteiden laatiminen ja löytäminen.

Mikä on suurin este työelämässäsi? Mikä on se asia, joka estää sinua saavuttamasta ammatillisia tavoitteitasi? Mitkä ovat tavoitteesi? Mihin haluat yrityksesi menevän? Mentaalivalmennus auttaa sinua löytämään vastaukset.

Soita numeroon +358 (0)40 725 2007 tai lähetä sähköpostia info@futuremind.fi.

Kaikki asiakastiedot pidetään ehdottoman luottamuksellisina.

Mentaalivalmennuksen varaukset: ota yhteyttä Satuun ja räätälöidään sinulle tai työyhteisöllesi sopiva valmennuspaketti tarpeittenne mukaan.

Jos haluat varata tapaamisen tai saada lisätietoja mentaalivalmennuksesta, ota yhteyttä Satuun: +358 (0)40 725 2007 tai sähköpostitse info@futuremind.fi.

Henkilökohtaiset tapaamiset vastaanotollani tai Zoomilla.

Asiakkailta kuultua

Olen kiinnostunut omasta henkisestä kasvustani ja edennyt elämässäni eri luentojen, rentoutusten ym kautta oikein hyvin mutta tuntenut aina jossakin takavasemmalla että elämästä voisin saada enempi irti jos pystyisin ilmaisemaan itseäni vapaasti ilman että tuntisin huonommuutta.

Nyt olen muutaman kerran käynyt Satun hypnoositerapiassa aiheena itsetunto ja se on liikauttanut minussa palat kohdilleen. Oma halu ja apu saa ihmeitä aikaan.

Nainen, 57

Takana oli muutaman vuoden raskas työrupeama ja olin ajanut itseni tilanteeseen jossa mieli oli ahdistunut ja negatiivinen. Lisäksi yöunet keskeytyi jatkuvasti stressistä ja turhista huolista. Satu auttoi palauttamaan positiivisemman asenteen, kantamaan vähemmän huolta tulevasta ja fokusoimaan energian nykyhetkeen.

Samalla yöunet paranivat.

Mies, 55

Olen saanut luottaa Satun palveluihin jo useamman kerran ja voin lämpimästi suositella hänen palveluitaan muillekin. Jo ensikeskusteluistamme (syksyllä 2020) alkaen vakuutuin Satun omistautuneesta, rauhallisesta ja luottamusta herättävästä tavasta kohdata asiakas yksilönä ja keskittyä juuri hänen elämäntilanteeseensa. Olen saanut tapaamisistamme lisää rauhaa, keskittymiskykyä ja itsevarmuutta, jonka olen ilolla vienyt mukanani vaativaan asiantuntijatyöhöni sekä vauhdikkaaseen lapsiperhe-elämääni. Keskusteluyhteys Satun kanssa on aina ollut avoin ja välitön, minkä lisäksi olen aina kokenut olevani asiantuntevissa, osaavissa ja luotettavissa käsissä. Lämmin suositus kaikille, jotka uskaltavat hetkeksi pysähtyä oravanpyörässä sen äärelle, mikä itselle on tärkeää ja olennaista!

Nainen, 43

Muuta näkökulmaasi. Avaa uusia ovia.
Loputtomat mahdollisuudet odottavat sinua.